ท่องเที่ยวไทย

5 สิ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวไทยในมุมของชาวต่างชาติ

ท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวไทยนับว่าเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละปีประเทศไทยได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายล้านคนจากทั่วโลก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้คนส่วนใหญ่มาเที่ยวไทยนั้น ไม่ได้เพียงแค่ธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจอีกดังนี้

1.วัฒนธรรมและประเพณี

วัฒนธรรมไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะประเพณีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย

2.อาหาร

อาหารถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวรองเป็นอันดับสอง เพราะอาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนหลายชาตินั่นเอง

3.ความเป็นมิตร

คนไทยขึ้นชื่อว่าเป็นยิ้มสยามที่แสดงถึงความเป็นมิตร จิตใจดี เมื่อมาเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคนไทยในพื้นที่

4.ค่าครองชีพถูก

อัตราค่าของชีพของประเทศไทยถือว่าถูกเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ดังนั้นการเข้ามาท่องเที่ยวไทย ทำให้สามารถเที่ยวได้ยาวนานขึ้น ในงบประมาณที่มีอยู่

5.เดินทางง่าย

ปัจจุบันนี้รถโดยสารสาธารณที่เปิดให้บริการสามารถเข้าไปถึงเกือบทุกที่ ทำให้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยลง และรูปแบบการเดินทางของรถสาธารณะก็มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจ เช่น รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก เป็นต้น

จะเห็นว่าการมาท่องเที่ยวไทยนั้นมีความน่าสนใจสำหรับคนต่างชาติ ดังนั้นหากเราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น การดึงจุดเด่นนี้มานำเสนอย่อมทำให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นแน่นอน