ถั่งเช่าแคปซูล

ข้อเข่าเสื่อมแก้ได้ด้วยการทานถั่งเช่า

ถั่งเช่าแคปซูล

ตลาด Cordyceps Sinensis และ Militaris Extract ทั่วโลกโดยการกำหนด (ยาเม็ด / แคปซูล) ตามการใช้งาน (ยาอาหารเสริมวัตถุเจือปนอาหาร) และตามประเภทสายพันธุ์ (ถั่งเช่า Cordyceps Sinensis และ Cordyceps Militaris) มีมูลค่าประมาณ ที่ 473.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 และคาดว่าจะมี CAGR 10.4% ในช่วงเวลาคาดการณ์ (2018-2026) ตามที่เน้นในรายงานใหม่ที่เผยแพร่โดย Coherent Market Insights

ถั่งเช่า Cordyceps sinensis และ Cordyceps militaris ยังคงรักษาคุณสมบัติทางคลินิกและยาหลายประการเพื่อรักษาความผิดปกติต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยหลายคนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณสมบัติทางยาของถั่งเช่าในการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆเช่นมะเร็งและโรคข้ออักเสบ

คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการเติบโตที่ร่ำรวยให้กับผู้เล่นในตลาดในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาโดยใช้ยาจีน (Cordyceps sinensis และ Cordyceps militaris) ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

งานิวจัยแสดงให้เห็นว่า Cordycepine (สารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากเชื้อรา Cordyceps militaris) มีคุณสมบัติต้านการอักเสบในเดือนมีนาคม 2019 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการปิดกั้นการอักเสบ และโดยการลด polyadenylation

ความชุกที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเบาหวานและโรคทางเดินหายใจคาดว่าจะผลักดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ทำจากสารสกัดจาก ถั่งเช่าแคปซูล Cordyceps sinensis ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการเติบโตของตลาดสารสกัดจาก Cordyceps sinensis ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้

ตัวอย่างเช่นตามสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2018 โรคไม่ติดต่อมีผู้เสียชีวิตกว่า 41 ล้านคนต่อปีซึ่งเท่ากับ 71% ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก